Polityka zwrotów

 

 

 

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię
i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna
reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.
2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury
zakupu.

Klient pokrywa koszt wysyłki zwracanego towaru.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Weed4u.pl
Ul. Czereśniowa 19, 64-530 Kaźmierz

Zwrot towar
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u
nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie Załącznik_nr1 i wyślij go na nasz adres wraz
ze zwracanym produktem/produktami:

Weed4u.pl
Ul. Czereśniowa 19, 64-530 Kaźmierz

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi
akcesoria oraz paragon lub fakturę.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Polityki Zwrotów
Powyższy załącznik jest wzorem formularza odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego skorzystać (może
wybrać inny) w przypadku odstąpienia od umowy.